Sopbehållare full

Sopbehållaren övre Ängsullsvägen är full. Vi har sagt till om tömning så snart som möjligt. Intill det är gjort så ber vi er som normalt brukar slänga era hushållssopor där slänga dom i en av de andra fem sopnedkasten. Er nyckel passar till alla andra sopnedkast.

Påminner också om att det är endast hushållssopor som får slängas i sopnedkasten. Kartong, tidningar, flaskor etc som lämnas vid återvinningsstation ska också slängas där och inte i våra sopnedkast.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: