Garagerenovering Etapp 3 - nedre Kärrgränd

Hej, enligt tidsplan har vi nu kommit till vårt sista garage P2 som snart skall renoveras. 


Dessa tider gäller Etapp 3 - garage P2

  • Entreprenadstart 12 augusti 2019
  • Garage P2 måste vara utrymt och tömt senast 12 augusti 2019 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering av ev. staket mot garage på fastighet K4-14 skall vara klart senast 11 augusti 2019. 

Detta behöver göras: 

  • Växtlighet och träd ca 1m från garagevägg behöver beskäras ned till marknivå. (fastighetsägaren)
  • Allt som monterats på garageväggar måste demonteras. (fastighetsägaren)
  • Eventuella staket, förråd eller övrigt motbyggt måste flyttas eller demonteras. (fastighetsägaren)