Information om sprängning

Följande information har vi fått från Stockholm Exergi (fd Fortum Värme) och på deras begäran sprider vi det till medlemmarna i Traviata. Se även bifogat informationsblad.

Hej,

Jag heter Wiktor Westerdahl arbetar som projektledare åt Stockholm Exergi (fd Fortum Värme) för Projekt Tenstaledningen där vi bygger 2st nya fjärrvärmeledningar DN800 mellan Lunda och Vinsta. Vi håller nu på med arbeten vid Älvkvarnsvägen och Sörgårdsvägen som ni och boende i samfälligheten kanske har märkt.

Jag vill nu bara informera att vi efter sommaren kommer starta upp arbeten med att förlägga nya ledningar bredvid Bergslagsvägen. Dessa arbeten innefattar bla schakt, bergsprängning, rörläggning, svets, skarvisolering, provtryckning mm och vi kommer även ta bort en hel del av de träd/sly som står bredvid Bergslagsvägen för att göra plats för en byggvägg bredvid rören. När vi är klara kommer vi såklart återställa marken. Bergslagsvägen kommer vara öppen för trafik som vanligt under byggskedet.

De fastigheter som står närmast har/kommer få bifogat informationsblad i samband med att Ansvarsbesiktning gör besiktningar av fastigheter inför bergsprängning. Har ni möjlighet att sprida denna information vidare till alla boende inom er samfällighet så att våra arbeten inte kommer som någon överraskning?

Vi ber om ursäkt och förståelse för eventuella störningar som kan inträffa under denna tid. Vid problem och/eller frågor under byggskedet ber jag boende i första hand kontakta Stockholm Exergi kundservice på 020-31 31 51.

Med vänliga hälsningar
Wiktor Westerdahl

Ha en fortsatt skön sommar
Styrelsen

Ämnesområde: