Uppdatering angående förekomst av råttor i området

Vi har tidigare nåtts av meddelanden från medlemmar om att det förekommer råttor i området. Orsaken till det kan vara flera. Dock uppmanar Anticimex som är de som tillhandahåller råttfällor oss att tänka på några saker.
Det ena är att helst inte mata fåglar med frön. Fågelmaten innehåller K-vitamin som verkar som ett motgift mot råttgiftet som råttfällorna är preparerade med.
Det andra är att inte förvara grillkol i exempelvis förrådet på baksidan där det kan vara lättillgänglig för råttorna. Enligt Anticimex är även det "populärt" för råttor.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: