Garage mellersta Ä godkänt för användning efter renovering

Nu är garage mellersta Ä besiktigat och godkänt. Detta betyder att vi får ta garaget i bruk igen.

Det finns några kvarvarande punkter som kommer att åtgärdas framöver men inget hindrar att vi använder garaget som vanligt.

Inga infästningar får göras i garagevägg utan att styrelsen kontaktas och ger medgivande, detta för att inte försämra livslängden på betongväggarna.

Nästa år går vi vidare med två garage till. Fram till dess - stort tack till alla boende för ert tålamod och för att vi hjälpts åt att få renoveringen att löpa så smidigt.

Charlotte Lindblad, Ä-37
ordförande Traviata

Ämnesområde: 

Kommentarer

Härligt!!
En stor eloge till alla i styrelsen som jobbat med detta och då framförallt Raimo som varit ansvarig. Som inför alla renoveringsprojekt, även om man tar hjälp av en entrepenör, krävs det stora insatser och mycket jobb och i Raimos fall även mycket hjärta. Jag hoppas alla medlemmar uppskattar stryrelsens arbete med detta!
Nu kan det ju här låta som jag försöker dunka mig själv i ryggen eftersom jag råkar vara med i styrelsen, men nu är det ju så att jag endast är suppleant med en mindre roll i styrelsen och inte på ngt sätt varit delaktig i detta jobb med garagerenoveringen så jag känner mig trygg i att utrycka min stora tacksamhet till Traviatas styrelse! Ni är toppen :)

/Stefan Fägersten, Ä-63

Jag instämmer till fullo med Stefan Fägerstens inlägg avseende garagerenoveringen. Det har blivit mycket fint både i garage och på p-däck. Så slutsatsen är att både arbetare och styrelse har gjort ett gott arbete. Informationen har varit bra under resans gång. Ett extra stort tack till Raimo som varit så vänlig, hjälpsam och förstående för oss som har tomt angränsande till p-däcket! Mycket uppskattat!
Låt oss nu hoppas att vi alla använder oss av p-platserna framöver i stället för att parkera på gatan. Vi i Traviata är lyckligt lottade som har 2 platser per fastighet.

hälsar
Cathrin Ä-59