Traviatabladet juni

Traviatadagen
Tack till er som bidrog på vår gemensamma arbetsdag! Det ger verkligen resultat när vi gör jobbet tillsammans, vilket inte minst märktes när vita villorna målades. Bra jobbat! Höstens Traviatadag är den 21 oktober. Skriv gärna in datumet i era almanackor redan nu.

Garagerenoveringen
Renoveringen av nedre Ä är i huvudsak avslutad, några småsaker återstår, och arbetet fortsätter på mellersta Ä. Annan information om detta har publicerats på hemsidan och även vid årsstämman men in korthet har det fungerat väl. Vi behöver fortfarande hjälpas åt med att frigöra så många parkeringsplatser som möjligt under hela renoveringsperioden, sätt upp era lappar med L (ledig) eller U (upptagen) om ni ännu inte har gjort det. Kontakta Anna Roll Carlander, K-40, om du behöver en ny lapp.

Com Hem
Samfällighetens avtal med Com Hem är omförhandlat och förlängt. Vår gemensamma kostnad blev betydligt lägre. Vi vill också göra er uppmärksamma på att Com Hems basutbud ingår i samfällighetens gemensamma avtal. Ni ska alltså enbart betala för eventuella tilläggstjänster. Vi har sett att några boende själva betalat även för basutbudet, så ett tips är att varje hushåll kollar hur ert avtal ser ut.

Sophanteringen
Tänk på att i möjligaste mån sortera era sopor innan de slängs i våra gemensamma behållare. Det finns återvinning vid Hemköp. Detta framför allt med tanke på vår miljö men också för att våra avgifter för sophantering stiger när sopmängden ökar.

Underhåll av fastigheternas buskar och träd
Nu under den säsong då det växer som allra mest vill vi påminna om att alla fastighetsägare ansvarar för att växtlighet på den egna tomten sköts. Vi har gemensamma regler för vad som gäller, här är en påminnelse.
"Det är varje fastighetsägares ansvar att beskära sina buskar och träd som når utanför den egna tomten. Alla buskar och träd ska hållas inom den egna tomten och inte sticka ut över parkeringar, gångvägar eller allmänningar! Tänk på att detta gäller minst 4,5 meter upp i luften! Ni som har gatubelysning i anslutning till er tomt måste klippa buskar och träd så att belysningen inte är skymd."
I första hand handlar detta om säkerhet, räddningstjänsten måste snabbt kunna komma in i området och får inte hindras i sitt arbete. Det handlar också om möjlighet till varutransporter och allmän trivsel. Vi har haft exempel på transportföretag som inte velat köra in i området vilket har medfört extra kostnader för den som väntat på leveransen.
Om du inte har möjlighet att själv underhålla din tomt finns denna tjänst att köpa från en rad företag.
Ni som bor i hus med stege upp på taket, se även till att stegen är fri från växtlighet, vi måste ha möjlighet för tex takfirmorna att enkelt komma upp på taket.
Framöver kommer misskött växtlighet att hanteras enligt följande: En första påminnelse läggs i brevlådan med en möjlighet att inom två veckor åtgärda problemen. Om detta inte görs kommer ytterligare en påminnelse. Om åtgärder fortfarande inte vidtagits, och ingen annan överenskommelse med styrelsen görs inom den tid som angivits, kommer Tingvalla att klippa ner växtligheten. Detta kommer därefter att faktureras ansvarig fastighetsägare.

Grannsamverkan
Som vanligt vill vi påminna om att hjälpas åt under sommar och semester. Meddela dina grannar när du reser bort och hjälp varandra att få huset att se bebott ut. Kanske kan du klippa grannens gräsmatta eller parkera din cykel utanför huset?

Med detta vill styrelsen önska alla en riktigt skön och vilsam sommar!

Charlotte Lindblad, Ä-37
Ordförande Traviata

Ämnesområde: