Att tänka på vid ägarbyte/flytt

Samfällighetens roll
Samfälligheten Traviata har inget med ägarbyte att göra. Dvs en samfällighet har ingen vetorätt mot vem som köper en fastighet i samfälligheten på det sätt som gäller i en bostadsrättsförening däremot så måste den nya ägaren följa det servitut som gäller för fastigheten. Det betyder i praktiken att ägaren måste betala den medlemsavgift som är beslutad i den årliga stämman samt följa stadgarna för samfälligheten.

Olje- och vattenavräkning
Det uppstår ofta osäkerhet avseende den preliminära debiteringen för vatten och olja som är gjord i samband med ägarbyte. Det bör påpekas att reglering av debit eller kredit är en affär mellan gammal och ny ägare samt eventuell fastighetsmäklare. Styrelsen kan hjälpa till med fakta men löser inte den affärsmässiga delen. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.
Se även informationen som finns under avsnittet "Olja/Vatten -> Hur hanteras oljan när man flyttar"

Flyttanmälan
Vid ägarbyte behöver samfällighetens styrelse få information om den/de nya ägarna till fastigheten. Vänligen följ länken nedan och fyll i formuläret. Anmälan kan göras av antingen den gamla eller nya ägaren Flyttanmälan men det är den nya ägarens ansvar att det blir gjort. Anmälan bör göras i så nära anslutning i datum till ägarbytet som möjligt (d.v.s. inte alltför tidigt) då en uppdatering av kontaktuppgifterna innebär att den tidigare ägaren efter uppdatering inte får information via epost om vad som händer i samfälligheten.

Ämnesområde: