Vattenavräkning

Samfälligheten köper vatten som distribueras ut till varje fastighetsägare. Fastighetsägaren betalar en preliminär avgift som sedan räknas av i samband me avläsningen i slutet av maj varje år.
Kostnaden för vattnet i varje fastighet baseras på varje fastighets förbruking enligt vattenmätaren. Denna mätare läses av varje år normalt under perioden april/maj för att sedan regleras vid faktureringen 1 Juni. Den preliminära avgiften för vatten fastslås vid varje årsstämma. Avräkningen sker sedan nästkommande år.