Hur hanteras oljan när man flyttar?

Samfälligheten gör ingen avläsning eller deldebitering av fastigheter som byter ägare, detta är något som måste regleras mellan fastighetsägarna genom en överenskommelse. Den primära anledningen är att vårt räknesätt bygger på samfällighetens totala oljekostnader under året samt fastigheternas totala inbetalningar och förbrukning under hela året.

Vill man göra ett överslag i samband med flytt kan man själv läsa av sin mätare och räkna hur många liter som förbrukats sedan senaste avläsningen (har du inte dessa siffror kan ansvarig för oljeavräkningen hjälpa dig med det).
Multiplicera det med aktuellt diesel-pris, detta ger ett ganska bra riktmärke för den del av oljan du själv förbrukat.
Jämför sedan med det belopp för olja du hittils betalt in till samfälligheten.

Om det visar sig att du betalt in för mycket - innan du begär pengar av köparen, tänk då på att en diskussion kring någon enstaka tusenlapp kan upplevas väldigt snålt efter en affär på 2 - 3 miljoner kr. Det är dock viktigt att berätta för den nya fastighetsägaren hur debiteringen fungerar för att minska risken för problem i samband med avstämningen.

Kom ihåg att alltid göra en avläsning av olja/vatten tillsammans med den nya fastighetsägaren i samband med ägarbytet. På det sättet har ni en gemensam referens om det skulle uppstå diskussioner i samband med avstämningen.