Avvecklingsplan för olja

Sedan några år tillbaka har användningen av olja inom föreningen minskat. Fler hushåll väljer att gå över till alternativa uppvärmningssystem till exempel elpanna, luft-luftaggregat eller luft-vattenaggregat. Några fastigheter har också valt att borra för bergvärme. Efter beslut på senaste årsstämman skall styrelsen ta fram en avvecklingsplan för den gemensamma oljeanvändningen. Detta betyder inte på ngt sätt att det är beslutat att den skall avvecklas, bara att en plan skall tas fram.