Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Inför deklarationen 2018

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2018.


 

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 46 547 312
Traviatas skuld per 2017-12-31 1 783 255 11 968

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Uppdatering angående förekomst av råttor i området

Vi har tidigare nåtts av meddelanden från medlemmar om att det förekommer råttor i området. Orsaken till det kan vara flera. Dock uppmanar Anticimex som är de som tillhandahåller råttfällor oss att tänka på några saker.
Det ena är att helst inte mata fåglar med frön. Fågelmaten innehåller K-vitamin som verkar som ett motgift mot råttgiftet som råttfällorna är preparerade med.
Det andra är att inte förvara grillkol i exempelvis förrådet på baksidan där det kan vara lättillgänglig för råttorna. Enligt Anticimex är även det "populärt" för råttor.

Ämnesområde: 

Parkeringsplatser under garagerenoveringen

Renoveringen av det övre garaget på Ängsullsvägen pågår nu för fullt. Renovering av garaget på övre Kärrgränd påbörjas den 9 april. För att de som är utan parkeringsplats under renoveringstiden ska kunna ställa sin bil på en garageplats har styrelsen informerat vid flera tillfällen vad övriga i område behöver göra för att underlätta parkeringen.

Så här skrev vi förra året inför renoveringen av mellersta och nedre garagen på Ängsullsvägen:

Ämnesområde: 

Lappar för utlån av garageplats under renovering

Nu när nästa etapp av garagerenoveringen är startad påminner vi om att ni ska sätta upp lappar som visar om er plats på det övre garaget är tillgänglig för andra att låna. Om ni behöver en ny plastad L/U-lapp (L=ledig, U= upptagen) går det fint att hämta hos Lindblads, på Ä-37.

Hjälp era grannar och planera er parkering så att vi kan frigöra garageplats till de som behöver låna!

Charlotte Lindblad
Ä-37

Ämnesområde: 

Garagerenovering etapp 2 påbörjad

Hej,

Ni som bor närmast garage P6 har förmodligen sett att renoveringen nu startat. Bodetableringen och staket kommer sättas upp under morgondagen.

För garage P5 på övre Kärrgränd kommer renoveringen snart också påbörjas då vi valt att överlappa dessa garage då de ligger på olika gator och inte påverkar parkeringssituationen lika mycket.

Enligt tidsplan kommer detta ske v15.

Dessa tider gäller Etapp 2 ‐ garage P5

Ämnesområde: 

Garagerenovering start 5 mars

Enligt tidsplan kommer nu garage P6 påbörjas.   Dessa tider gäller Etapp 2 ‐ garage P6

  • Entreprenadstart 5 mars 2018
  • Garage P6 måste vara utrymt och tömt senast 4 mars 2018 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering staket mot garage på fastighet Ä 101-109 skall vara klart senast 4 mars 2018.  

 

Ämnesområde: 

VIKTIGT!! Vattenavstängning Torsdag 22/2 2018 9.30 - ca 16.00

Ber om ursäkt för det korta varslet om dagens vattenavstängning som dessutom inte verkar ha gått ut som mejl.

Nu har vattenläckan lokaliserats och kommer att åtgärdas på Torsdag 22 Feb 2018.

Detta innebär vattenavstängning 22/2 från 9.30 till ca 16.00.

Tänk på att inte använda disk eller tvättmaskiner under den tiden.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

VIKTIGT!!! Kort vattenavstängning idag!!!

Vi åtgärdar just nu en vattenläcka i området och behöver göra en kort vattenavstängning idag.

Vatten stängs av 12.30 i ca 2 timmar.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Garagerenovering Etapp 2 - 2018

Hej, Vid extrastämman som hölls den 14 februari 2017 fattades beslut att gå vidare med garagerenoveringen såsom styrelsen förordat. Protokollet från stämman finns att ladda ner från www.traviata.nu. Entreprenör för denna renovering är Simtuna Bygg och Betong Teknik http://www.simtuna.se/. Entreprenaden kommer pågå mellan mars och augusti de kommande tre åren 2017‐2019 och etappindelningen ser ut som illustrationen nedan. 

 

Ämnesområde: 

Förekomst av råttor i området

Styrelsen har nåtts av flera mejl från medlemmar som har observerat råttor i området. Orsaken till detta kan vara flera.

Om ni som fastighetsägare ser råttor kring er fastighet kan ni kontakta Anticimex eller annan saneringsfirma som ni har via er hemförsäkring. Det troliga är då att ni får en råttfälla att placera i anslutning till fastigheten.

Styrelsen har flera gånger skickat meddelande till kommunen angående råttor i området. Enskild fastighetsägare kan naturligtvis också göra det.

Hälsningar

Styrelsen

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS