Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Tömning av sopor övre Ängsullsvägen

Sopbehållaren vid övre Ängsullsvägen är fortfarande inte tömd. Den främsta anledningen till det är att sopbilen inte kommer tillräckligt nära behållaren för att kunna tömma på grund av att det står bilar parkerade framför behållaren. Vi har inte möjlighet att ha ständigt parkeringsförbud där utan kan bara uppmana medlemmarna att inte parkera framför sopbehållaren. Soptömning sker veckovis onsdag morgon så uppmaningen att inte parkera där gäller från tisdag kväll till onsdag förmiddag varje vecka.

Ämnesområde: 

Våra hus är K-märkta

Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och bygglovprövning.

Sopbehållaren övre Ängsullsvägen

Sopbehållaren på övre Ängsullsvägen är för närvarande full. Mycket på grund av att någon har slängt ner saker som inte ska slängas där och som fastnat i nedkastet. Tömning beräknas ske i veckan. Hushållssopor får absolut inte ställas bredvid behållaren utan vi ber er att gå till en annan sopbehållare i området och slänga era sopor där. Din nyckel passar till alla sopbehållare inom Traviata samfällighet.

När det gäller grovsopor så hänvisas till information som skickades till medlemmarna 5 januari och finns publicerade på hemsidan.

//Styrelsen.

Ämnesområde: 

Sophantering

God fortsättning på året önskar vi i styrelsen och vill samtidigt påminna om vad som gäller för vår gemensamma sophantering.

Det är endast hushållsavfall som EJ går att sortera vid kommunens återvinningsstation som får slängas i sopbehållarna.

Grovsopor eller återvinning får självklart INTE lämnas utanför behållaren och vi uppmanar alla i samfälligheten att hjälpa till med att hålla efter detta.

Ämnesområde: 

Vattenläcka åtgärdad men fortfarande hög förbrukning

Den andra vattenläckan på 2 år har nu åtgärdats men vid senaste avläsningen av huvudmätaren visas en fortsatt hög förbrukning vilket kan tyda på att vi har mera problem i vattendistributionen.

Den senaste läckan hittades snabbt tack vare att en fastighetsägare rapporterade fuktproblem i källaren och vi kunde då kalla in företag för att lokalisera läckan och åtgärda problemet.

Ämnesområde: 

Utbyte av elmätare i garagen

Som tidigare meddelats har vi haft problem med tillförlitligheten på elmätarna som installerades på varje plats i garagen och har därför inte fakturerat elförbrukning sedan 2015.

Efter ett år av tester, möten och diskussioner har nu tillverkaren accepterat att byta alla mätare till en nyare version, utan kostnad för samfälligheten.

Ämnesområde: 

Förbifart Kälvesta

Vår samfällighet har gjort gemensam sak med våra grannsamfälligheter Aida och Figaro och skapat en gemensam hemsida angående Förbifart Stockholm och hur den påverkar våra samfälligheter.
På hemsidan förmedlar vi gemensam information om Förbifart Stockholm samt ger våra medlemmar möjlighet att samordna skadeärenden för att se samband och för att få en helhetsbild över de ärenden som finns i området.
Se mer info på: http://forbifartkalvesta.se/

Ämnesområde: 

Garageportarna och inbrott

Vi har tidigare varit i kontakt med KONE på grund av krånglande portar. Idag ska garageportarna vid övre- och mellanKärrgränd vara åtgärdade.
Det var samma fel som behövde åtgärdas på båda portarna. Anledningen till detta är att man har manuellt lyft upp dörren från stängt läge. Då hoppar vajern av. Detta är tydligen ett väldigt vanligt sätt att komma in i garage om man vill göra inbrott. Jag vet att däck har försvunnit från våra garage tidigare under de närmaste månaderna.

Ämnesområde: 

Upphittade nycklar

En nyckelknippa har hittats kvarglömd i sopbehållaren på nedre Kärrgränd. Kan hämtas hos Lindblads på Ä-37.

Charlotte Lindblad, Ä-37

Ämnesområde: 

Garageportar som inte stängs

Det stundar nu en årstid med en omväxlande väderlek och temperatur. Ibland påverkar det också den automatiska stängningen av våra garageportar. Om den inte stängs så kan en enkel åtgärd vara att med handen torka av den vita reflektorn som lätt blir fuktig. Därefter stänger ni porten manuellt med hjälp av stängningsknappen. Om det inte fungerar så gör en felanmälan så snart som möjligt till ansvarig i styrelsen.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS