Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Garagerenovering

Enligt bibehållen tidsplan kommer nu garage P3 (mellan Ä) påbörjas. 

Dessa tider gäller Etapp 1 ‐ garage P3

Entreprenadstart 15 maj 2017

  • Garage P3 måste vara utrymt och tömt senast 14 maj 2017 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering staket mot garage på fastighet Ä 49‐59 skall vara klart senast 14 maj 2017.  

Bullrande arbeten kommer att utföras under perioden maj/juni.  

Enstaka kortvariga bullrande arbeten kan även komma att ske efter denna period.

Ämnesområde: 

Protokoll från årsstämma

Nu kan ni läsa protokollet från årsstämman som genomfördes 26 april.

Hälsningar

Anders Kallin
Sekreterare

Ämnesområde: 

Obehöriga observerade vid övre garaget Ängsullsvägen

I vår ambition att ha en bra grannsamverkan observerade en boende några obehöriga personer som rörde sig på garagedäcket vid det övre garaget på Ängsullsvägen. De parkerade en grå bil på däcket och gick ur bilen och tittade in i bilarna som stod parkerade där. De gick även ner till garageporten. Grannen frågade vad de gjorde där och bad att de skulle åka iväg om de inte hade något ärende här. De lämnade efter det samtalet.

Ämnesområde: 

Vattenavstängning 24 April 2017 kl. 12.00

Det blir en kort vattenavstängning måndagen 24 april kl. 12.00. Anledningen är att en av fastigheterna i Traviata behöver byta huvudvattenkran.

Tänk på att inte använda disk eller tvättmaskin vid den tiden.

Ämnesområde: 

Garagesopning

Nu på Onsdagen den 19:e kommer Tingvalla och sopar våra garage.
Var snälla och parkera helst ute på gatan eller på de övre parkeringsplatserna mellan kl 8 och 16.
OBSERVERA att parkeringsförbud råder på Kärrgränd

Denna gång ska även garagelängorna längst upp på Ängsullsvägen och Kärrgränd sopas.

Ämnesområde: 

Kallelse till ordinarie årsstämma 26 april

Medlemmarna i Traviata samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma 26 april klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal.

Bifogat finns kallelsen och styrelsens verksamhetsberättelse. Notera att underlag till punkt 9 i på dagordningen inte finns medskickat då denna punkt avhandlades och beslutades på den extra årsstämman.

Välkomna

Styrelsen Traviata samfällighetsförening

Ämnesområde: 

Grannsamverkansinfo polisen, Vällingby, april 2017

Hejsan!
Här kommer polisens grannsamverkansinfo i april
gällande första kvartalet 2017.

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2017

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2017.


 

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 34 479 231
Traviatas skuld per 2016-12-31 1 619 255 10 867

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Kortare vattenavstängning idag 27 mars

Med anledning av garagerenoveringen måste vi göra en kortare vattenavstängning på förmiddagen idag måndag 27 mars. Vi ber om ursäkt för att denna info kommer sent, ursprunglig planering innebar att arbetet skulle kunna utföras utan avstängning.

Vi påminner om att ni ska undvika att ha disk- och tvättmaskiner igång och tackar för er förståelse!

Charlotte Lindblad, Ä-37
ordförande Traviata

Ämnesområde: 

Uppdatering angående garagerenoveringen

Som ni säkert märkt har renoveringen av första garaget på Ängsullsvägen påbörjats.

Vi från styrelsen vill tacka alla i samfälligheten för ett fantastiskt samarbete kring både parkeringsplatser och klippning av häckar och buskage i anslutning till garagen.

Arbetet flyter på lite snabbare än ursprunglig tidsplan och kan förhoppningsvis växla över till det mellersta garaget i maj. Vi från styrelsen kommer återkomma i april med datum för detta.

Hör gärna av er om ni har frågor eller synpunkter.

Tack för ert engagemang och tålamod!

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS