Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Garagerenovering Etapp 2 - 2018

Hej, Vid extrastämman som hölls den 14 februari 2017 fattades beslut att gå vidare med garagerenoveringen såsom styrelsen förordat. Protokollet från stämman finns att ladda ner från www.traviata.nu. Entreprenör för denna renovering är Simtuna Bygg och Betong Teknik http://www.simtuna.se/. Entreprenaden kommer pågå mellan mars och augusti de kommande tre åren 2017‐2019 och etappindelningen ser ut som illustrationen nedan. 

 

Ämnesområde: 

Förekomst av råttor i området

Styrelsen har nåtts av flera mejl från medlemmar som har observerat råttor i området. Orsaken till detta kan vara flera.

Om ni som fastighetsägare ser råttor kring er fastighet kan ni kontakta Anticimex eller annan saneringsfirma som ni har via er hemförsäkring. Det troliga är då att ni får en råttfälla att placera i anslutning till fastigheten.

Styrelsen har flera gånger skickat meddelande till kommunen angående råttor i området. Enskild fastighetsägare kan naturligtvis också göra det.

Hälsningar

Styrelsen

Ämnesområde: 

Nyckelknippa upphittad övre Kärrgränd.

Nyckelknippa upphittad övre Kärrgränd, återfås mot beskrivning.
/Daniel k116
070-6331592

Ämnesområde: 

Nedskräpning övre Ä

Tyvärr verkar det behövas ytterligare påminnelse om att det INTE är tillåtet att lämna grovsopor på samfällighetensmark.

Den som lämnat detta utanför sopbehållaren på övre Ä uppmanas att ta hand om sin egendom och lämna detta på kommunens återvinningscentral.

Ämnesområde: 

Tömning av sopor övre Ängsullsvägen

Sopbehållaren vid övre Ängsullsvägen är fortfarande inte tömd. Den främsta anledningen till det är att sopbilen inte kommer tillräckligt nära behållaren för att kunna tömma på grund av att det står bilar parkerade framför behållaren. Vi har inte möjlighet att ha ständigt parkeringsförbud där utan kan bara uppmana medlemmarna att inte parkera framför sopbehållaren. Soptömning sker veckovis onsdag morgon så uppmaningen att inte parkera där gäller från tisdag kväll till onsdag förmiddag varje vecka.

Ämnesområde: 

Våra hus är K-märkta

Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och bygglovprövning.

Sopbehållaren övre Ängsullsvägen

Sopbehållaren på övre Ängsullsvägen är för närvarande full. Mycket på grund av att någon har slängt ner saker som inte ska slängas där och som fastnat i nedkastet. Tömning beräknas ske i veckan. Hushållssopor får absolut inte ställas bredvid behållaren utan vi ber er att gå till en annan sopbehållare i området och slänga era sopor där. Din nyckel passar till alla sopbehållare inom Traviata samfällighet.

När det gäller grovsopor så hänvisas till information som skickades till medlemmarna 5 januari och finns publicerade på hemsidan.

//Styrelsen.

Ämnesområde: 

Sophantering

God fortsättning på året önskar vi i styrelsen och vill samtidigt påminna om vad som gäller för vår gemensamma sophantering.

Det är endast hushållsavfall som EJ går att sortera vid kommunens återvinningsstation som får slängas i sopbehållarna.

Grovsopor eller återvinning får självklart INTE lämnas utanför behållaren och vi uppmanar alla i samfälligheten att hjälpa till med att hålla efter detta.

Ämnesområde: 

Vattenläcka åtgärdad men fortfarande hög förbrukning

Den andra vattenläckan på 2 år har nu åtgärdats men vid senaste avläsningen av huvudmätaren visas en fortsatt hög förbrukning vilket kan tyda på att vi har mera problem i vattendistributionen.

Den senaste läckan hittades snabbt tack vare att en fastighetsägare rapporterade fuktproblem i källaren och vi kunde då kalla in företag för att lokalisera läckan och åtgärda problemet.

Ämnesområde: 

Utbyte av elmätare i garagen

Som tidigare meddelats har vi haft problem med tillförlitligheten på elmätarna som installerades på varje plats i garagen och har därför inte fakturerat elförbrukning sedan 2015.

Efter ett år av tester, möten och diskussioner har nu tillverkaren accepterat att byta alla mätare till en nyare version, utan kostnad för samfälligheten.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS