Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Sandsopning måndag den 4 april

Hej,

Nu på måndag (4 april) kommer Cramo och sopar sanden på våra gångbanor och uppe på parkeringsdäcken. Det kommer att göra en ganska "grov" sopning denna dag för att få bort den största delen av gruset, men de kommer att återkomma en annan dag för att fortsätta med lekparker m.m.

För att underlätta sopningen finns det några saker att tänka på:
* Sopa INTE gångbanan framför er tomt, det är lättare att ta upp gruset som ligger utspritt.

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2011

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2011. Traviata 2011-01-31
Belopp SEKPer fastighet
Ränteintäkter2 78719
Räntekostnader41 816281
Traviatas skuld 2010 12 312 701 30518 130

Notera: Ränteinkomster upptill 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i samfällighetsförening. /Traviata Samfällighetsförening

Ämnesområde: 

Problem med nya garageportarna

Vi har f.n. problem med de nya(!) garageportarna. Vid flera tillfällen har portarna (det gäller samtliga) stannat i olika lägen och varken går upp eller ned. Enligt leverantören beror detta på att portarna behöver justeras ytterligare (t.ex. vajrar som skall spännas etc). Känslan är att det inte bara är vid extremkyla som detta händer utan även runt nollgradigt väder. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med leverantören ang. detta och leverantören har redan gjort vissa justeringar. För info så har vi en garantiperiod om två år på portarna.

Ämnesområde: 

Årets snöröjning har varit en sorglig historia, men förhoppningsvis blir det bättre!

Hej,

Jag utgår från att de flesta (precis som jag själv) har massor med kritik kring hur årets snöröjning fungerat. Den har vid många tillfällen varit både sen och dåligt utförd.

Ämnesområde: 

Nya radhus vid Ängsullsvägens vändplan

Samfälligheten har fått en inbjudan till Plansamråd avseende detaljplaneändring av fastigheten Figaro 3 (vid vändplanen högst upp på Ängsullsvägen). I korthet handlar det om att man skall riva befintligt hus och ersätta det med en radhuslänga bestående av 4 bostäder.

Ämnesområde: 

Kommentarer kring årets snöröjning

Hej,

som säkert ganska många av er märkt fungerar inte snöröjningen riktigt så bra som man skulle önska... Det är problem både vad det gäller kvalitén på arbetet och när det utförs. T.ex. utfördes aldrig någon rensning av snöhögarna från garagen, på vissa ställen plogas inte gångbanorna till full bredd, all snö tas inte bort från gångbanorna och av någon outgrundlig anledning har de valt att lägga stora snöhögar ute på gatan/trottoaren ( i alla fall på Kärrgränd). Givetvis är inget av detta acceptabelt.

Ämnesområde: 

Västerortspolisen informerar

Bifogat finns information från Västerorts Polismästardistrikt centralt samt lokalt från Närpolisen Hässelby-Vällingby.

Med förhoppning om en lugn julhelg.

Närpolisen Hässelby-Vällingby

Ämnesområde: 

Om garageporten kärvar

Om det är något fel på garageporten och den inte öppnas eller stängs automatiskt som den skall, går det att tillfälligt frikoppla porten och sedan lyfta/sänka porten manuellt. Spaken för frikoppling finns uppe i ställningen i taket, en röd spak. Vid behov, frikoppla porten genom att vrida den röda spaken och lyft/sänk sedan porten m.h.a. handtaget på porten.
Vrid gärna tillbaka spaken om det skulle visa sig vara ett tillfälligt fel. Vänligen felanmäl även problemet till den i styrelsen ansvarige för garagen.

Nya parkeringsregler på Kärrgränd och Ängsullsvägen!

Hej Allesammans,

Tidigare idag fick vi besked om att Kärrgränd och Ängsullsvägen nu är skyltade för "PYTT-Parkering", dvs en städdag per vecka. Parkeringsförbudet börjar gälla omedelbart eftersom vi redan är inne i förbudsperioden. (men parkeringsvakterna ger tydligen varningar första veckan)
På Ängsullsvägen har även det tidigare parkeringsförbudet längs halva vår sida tagits bort.

De nya reglerna är följande:

Ängsullsvägen:
• Ständigt parkeringsförbud gäller alla dagar hela året på Figaros sida.

Ämnesområde: 

Information kring PYTT-Parkering på Kärrgränd och Ängsullsvägen

Hej Allesammans,

Många av er funderar säkert på om det händer något kring PYTT-parkeringen (städdagsparkeringen) på Kärrgränd och Ängsullsvägen. I måndags fick vi (äntligen) klartecken kring detta. Det är klart att det kommer att bli PYTT-parkering på våra gator. Kärrgränd kommer att få servicedag (dvs totalt parkeringsförbud) på onsdagar och Ängsullsvägen får fredagar. Det totala förbudet på onsdagar och fredagar kommer att gälla under perioden 1/11 - 15/5 mellan kl 8 och 16.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS