Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Bilinbrott

Styrelsen har fått kännedom om minst 5-6st bilinbrott i natt. Kolla era bilar!
Kontrollera gärna att portar och dörrar stängs efter er. Om porten inte stängs automatiskt kan det eventuellt räcka med att torka av ”reflexen” vid dörren och sen stänga manuellt om dörren står i öppet läge.

Om portar eller dörrar inte går att stänga, vänligen informera lämplig person i styrelsen om detta.

Ny ekonomisk förvaltare

Från 1 januari 2013 har vi anlitat Nytorget Fastigheter AB för att sköta vår ekonomiska förvaltning.

Nytorget Fastigheter AB grundades år 1999 och har sedan dess arbetat med förvaltning av fastigheter. Kunderna utgörs av privatpersoner, aktiebolag, stiftelser, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Aviseringen kommer fortsättningsvis att ske kvartalsvis med 3 inbetalningskort per gång – vilket betyder 12 inbetalningar per år framöver i stället för som nu 5.

Ämnesområde: 

Fartguppen borttagna i sista stund

Det var i sista stund som fartguppen kom bort denna gång. Jag fick ett par svar på min vädjan om hjälp (jag erkänner, väldigt kort framförhållning...) och planen blev att samlas lördag klockan 10.00 för att tillsammans få bort guppen. Några fartgupp var då redan borttagna av hjälpsamma medlemmar, härligt!

Ämnesområde: 

Traviatadag 20/10

Traviatadagen är planerad till 20/10, med start klockan 10.00.

Höstens Traviatadag är inte lika fylld med gemensamma aktiviteter som vårens brukar vara. Vi har några stående punkter som bör ses över i respektive "U". Utöver det har vi lite gemensamma arbeten vid Mellersta K och Mellersta Ä.

Återkommande punkter

"Fluffa sanden" vid lekställningar och sandlådor (enbart där det finns lekställningar)
Olja allt trä i lekparkerna som ska oljas (bänkar, träsarger, plank och liknande
Olja/måla räcken till garageuppfarten
Se över skyltar vid infarter till respektive "U"

Ämnesområde: 

Garagen på mellersta Ä nymålade

Jag vill (som granne) ge en stor eloge och rikta ett stort tack till de grannar som tog initiativet till och även utförde målningen av garaget på mellersta Ängsullsvägen. Antar att det tog sin tid att måla allt, men det blev verkligen jättefint!! För er som ännu inte sett det, följ nedan länk för att se skillnaden. Fotona är från gararagen på mellersta Ä och nedre Ä (omålad).
Länk till foton

Stefan Fägersten, Ä-63

Ämnesområde: 

Ny häcksax och förlängningssladd

Det finns nu en ny häcksax och en ny förlängningssladd inköpt till föreningen. Den förra förlängningssladden har någon lagt beslag på och inte återlämnat. Det är synd och styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att betrakta trädgårdsmaterielen som just gemensam och lämna tillbaka den så snart ni använt den. Skriv också upp när och vad ni lånat samt att ni lämnat tillbaka det ni lånat. Hör gärna av er via mail till Anders Kallin om något saknas eller går sönder.

Ämnesområde: 

Protokollet från Årsstämman 2012

Protokollet från årets stämma finns nu tillgängligt att ladda ner.
Mötesprotokoll från tidigare år finns att ladda ned under menyalternativet "Viktiga dokument".

Ämnesområde: 

Traviatadag 12/5

Vårens Traviatadag går av stapeln nu på lördagen 12/5. Vi hoppas på fint väder och gott humör. Samling 10.00 vid Vita villorna (NYTT FÖR I ÅR!!) Inför vårens Traviatadag här vi satt ihop en lista med en del aktiviteter som vi tycker är lämpliga att genomföra under traviatadagar (vissa är återkommande aktiviteter och vissa är engångsaktiviteter) Alla aktiviteter är inte aktuella för alla "U:n", men många är. En del av aktiviteterna handlar om underhåll av lekparker, där finns det givetvis ingen anledning att lägga för mycket arbete där det inte finns lekställningar.
Ämnesområde: 

Månadsbrev April från Närpolisen

Här kommer Månadsbrev April från Närpolisen Hässelby - Vällingby

Inventarieförteckningen som omnämns i månadsbrevet hittar du på följande länk:

http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Ovriga-blanketter/Enkla-blan...

Ämnesområde: 

Kallelse till Traviata ordinarie årsstämma

Härmed kallas medlemmarna i TRAVIATA Samfällighetsförening, ägarna till fastigheterna inom kvarteret TRAVIATA, till ordinarie årsstämma

Torsdagen den 26 april kl 18.30 i Sörgårdsskolans matsal

Se bilaga för komplett kallelse.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS