Har ni synpunkter

Om ni har synpunkter, förslag eller idéer på hur vi kan förbättra våra gemensamma ytor och göra området ännu trivsammare, kontakta styrelsens ansvarige för grönområden, se www.traviata.nu/?q=styrelsen