Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Första garaget nästan klart - Vissa förändring​ar i tidsplanen

Nu är elinstallationen i det första garaget nästan klar (uttagen är ej inkopplade, men det går bra att använda garaget). Arbetet kommer att slutföras under tisdag eller onsdag vecka 52. Allt går bra, dock något långsammare än det är tänkt p.g.a personalbrist hos entreprenören. För att inte förändra hela schemat för den fortsatta installationen har vi valt att INTE installera garaget "mellersta Ängsullsvägen" vecka 52 utan det kommer att installeras sist (dvs mitten av vecka 4).

/Jörgen Gothefors - Traviata styrelse

Ämnesområde: 

Information om installationen av de nya uttagen i våra garage

Hej,

nu är allt klart för installation av de nya uttagen i garagen. Bifogat finns informationsmaterial och ett beställningsformulär för de som önskar beställa ett uttag uppe på parkeringsdäcket (mellan garageportarna för de som har platser i garagelängorna). Detta beställningsformulär behöver vi få in senast 2011-12-26 för att entreprenören ska hinna med att montera dem.
Informationen kommer även att delas ut i pappersform.

Frågor kring installationen skickar ni enklast direkt till mig - jorgen.gothefors@gmail.com

Ämnesområde: 

Infoblad från polisen nov 2011

Bifogat finns "infobladet" från Närpolisen Hässelby-Vällingby
för november månad 2011.

Där finns även information om medborgarmötet torsdagen den 1 dec kl 18-20
i biografen Prisma, Hässelby Gård.

Ämnesområde: 

Lekparkerna behöver åtgärdas

Vi behöver åtgärda våra lekparker! Styrelsen har beställt och genomfört extern besiktning av våra lekparker, med besiktningen som grund har vi begärt offerter på åtgärder. Slutsatsen av detta är att vi har ett antal lekställningar som måste tas bort omgående. Kostnaden för att åtgärda det som rekommenderas ligger klart över nuvarande budget. Vi kommer återställa 2st gungställningar i år. Resten måste vi vänta med till nästa år och hantera som en investering till årsstämman.

Ämnesområde: 

Förberedande information om elinstallation i våra garage

I enlighet med de beslut som togs på stämman i våras så skall elinstallationerna i våra garage åtgärdas. För detaljinfo om besluten så finns mötesprotkollen sparade under rubriken ”Viktiga dokument” i menyn till vänster. Installation av ny el i samtliga garage samt nya garageportar i övre garagen kommer ske under hösten. Troligen startar arbetet inom den närmaste månaden. För de flesta innebär detta enbart att bilen måste placeras på gatan eller annan parkeringsplats. Några av er har dock fler saker att flytta på vilket antagligen tar lite tid att åtgärda.
Ämnesområde: 

Traviatadagen 15/10

Vi startar upp 10:00 vid varje lekpark, med att fördela arbetsuppgifter.
Naturligtvis blir det korv med bröd till alla, så klart också en godispåse till
våra barn vid Vita villan 12:00.

Ämnesområde: 

Informationsblad från polisen augusti 2011

Här kommer informationsbladet för augusti månad.

Hälsningar från
Närpolisen Hässelby-Vällingby

Ämnesområde: 

Tips och råd till er som använder olja

Inför den stundande hösten och lite svalare väder så bör ni som använder olja göra några saker innan ni använder er panna igen. Det ni kan göra är att testköra pannan redan nu ett par dagar för att kontrollera att den startar och att oljetillförseln är ok. Sofia Allvärmes erfarenhet är att många användare väntar i det längsta med att starta brännaren och upptäcker sent att den inte startar. Det kan då dröja tills en reparatör kan komma.

Ämnesområde: 

Ny högtryckstvätt i Vita villan

Nu finns äntligen en ny högtryckstvätt inklusive en borste att rengöra trätrallar. Även rengöringsmedel är inköpt. Högtryckstvätten står i Hvita Villan och lånas på samma sätt som övrig trädgårdsmateriel genom att kontakta Anders Kallin eller annan styrelsemedlem som kan ge er nyckel till Hvita Villan. När ni lånar trädgårdsmateriel så skriv på blocket som ligger innanför dörren till vänster när, vad ni lånat och vem som lånat utrustningen. Så fort ni är klara, lämna tillbaka materielen så även andra kan nyttja den.

Ämnesområde: 

Protokoll Traviatas Årsstämma 2011

Protokollet från Traviatas årstämma 2011 finns nu publicerat under meny-alternativet "Viktiga dokument"
http://traviata.nu/?q=bradocs

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS