Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Vattenläcka åtgärdad men fortfarande hög förbrukning

Den andra vattenläckan på 2 år har nu åtgärdats men vid senaste avläsningen av huvudmätaren visas en fortsatt hög förbrukning vilket kan tyda på att vi har mera problem i vattendistributionen.

Den senaste läckan hittades snabbt tack vare att en fastighetsägare rapporterade fuktproblem i källaren och vi kunde då kalla in företag för att lokalisera läckan och åtgärda problemet.

Ämnesområde: 

Utbyte av elmätare i garagen

Som tidigare meddelats har vi haft problem med tillförlitligheten på elmätarna som installerades på varje plats i garagen och har därför inte fakturerat elförbrukning sedan 2015.

Efter ett år av tester, möten och diskussioner har nu tillverkaren accepterat att byta alla mätare till en nyare version, utan kostnad för samfälligheten.

Ämnesområde: 

Förbifart Kälvesta

Vår samfällighet har gjort gemensam sak med våra grannsamfälligheter Aida och Figaro och skapat en gemensam hemsida angående Förbifart Stockholm och hur den påverkar våra samfälligheter.
På hemsidan förmedlar vi gemensam information om Förbifart Stockholm samt ger våra medlemmar möjlighet att samordna skadeärenden för att se samband och för att få en helhetsbild över de ärenden som finns i området.
Se mer info på: http://forbifartkalvesta.se/

Ämnesområde: 

Garageportarna och inbrott

Vi har tidigare varit i kontakt med KONE på grund av krånglande portar. Idag ska garageportarna vid övre- och mellanKärrgränd vara åtgärdade.
Det var samma fel som behövde åtgärdas på båda portarna. Anledningen till detta är att man har manuellt lyft upp dörren från stängt läge. Då hoppar vajern av. Detta är tydligen ett väldigt vanligt sätt att komma in i garage om man vill göra inbrott. Jag vet att däck har försvunnit från våra garage tidigare under de närmaste månaderna.

Ämnesområde: 

Upphittade nycklar

En nyckelknippa har hittats kvarglömd i sopbehållaren på nedre Kärrgränd. Kan hämtas hos Lindblads på Ä-37.

Charlotte Lindblad, Ä-37

Ämnesområde: 

Garageportar som inte stängs

Det stundar nu en årstid med en omväxlande väderlek och temperatur. Ibland påverkar det också den automatiska stängningen av våra garageportar. Om den inte stängs så kan en enkel åtgärd vara att med handen torka av den vita reflektorn som lätt blir fuktig. Därefter stänger ni porten manuellt med hjälp av stängningsknappen. Om det inte fungerar så gör en felanmälan så snart som möjligt till ansvarig i styrelsen.

Ämnesområde: 

Grannsamverkansinformation, november 2017

Här kommer grannsamverkansinformation från polisen.

Ämnesområde: 

Händelse i området 30 oktober

Vi vill uppmärksamma alla boende/grannar att det den 30 oktober kl 22:45 var några ungdomar som slängde en liten cykel på en fastighets dörr. Bild på cykeln till vänster. De boende i fastigheten sprang till dörren och upptäckte att det var två ungdomar som sprang mot bilvägen. Nu när det är både halloween och höstlov är det kanske bra att man är mer observant och tänker på grannsamverkan. Hälsningar Styrelsen

Ämnesområde: 

VIKTIGT!! Vattenavstängning 31 Oktober 2017

Vi har en ny vattenläcka inom området.
För att åtgärda detta behöver vi stänga av vattnet till hela TRAVIATA.
Detta kommer att göras Tisdagen 31 Oktober 2017 mellan 09.00 och 15.00.
(Skickades först ut fel datum 31 Nov)

Påminner om att inte använda diskmaskiner eller tvättmaskiner under den tiden.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Påminnelse Traviatadagen

Hej Traviatamedlemmar!

Skickar ut en påminnelse om Traviatadagen nu på lördag!
Samling som vanligt vid vita villorna kl 10:00 för kort info om dagen. 12:00 serveras lunch och inte minst den traditionsenliga godispåsen till alla barn.

Imorgon kommer 3 containrar att ställas ut och observera att samtliga är till för trädgårdsavfall, alltså RIS, GRENAR, LÖV etc. Absolut inga säckar eller dylikt i någon av containrarna.

Sedan önskas av alla som har leksaker i sandlådor och dylikt att plocka in dessa innan vi sätter igång med själva Traviatadagen.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS