Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Traviatadagen 8 maj kl. 10:00

Nu är det dags igen för årets första städdag, lördagen den 8 maj. I vanlig ordning så möts vi kl 10 för att fördela arbetet som behöver göras i samfällighetens gemensamma område. Efter lunchen får man gärna fortsätta på sin egen tomt
Kl 12:00 serveras lunch för de som har varit med och hjälpt till och en godispåse delas ut till barnen.

Om ni ser något som behöver göras i vårt område får ni gärna höra av er till Helené Jonasson eller Michael Jansson. Om man har facebook-konto kan man även gå med i gruppen "Traviata samfällighet" och i eventet som heter Traviatas städdag kan man lägga till förslag på åtgärder som behöver göras.

Om det behövs materiel kontakta styrelsen så snart som möjligt så att det går att beställa hem eller på annat sätt ombesörja att saker finns tillgängliga på Traviatadagen.

Pga rådande pandemi uppmanar vi alla att följa FHMs rekommendationer om att t.ex. hålla avstånd till varandra, att inte delta om man är sjuk, har symptom, eller om man tillhör en riskgrupp.
Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma så att vi kan få så fint som möjligt i vårt område.

Vi hoppas på fint väder och ett glatt humör!

/Styrelsen

Ämnesområde: 

Årsstämma Traviata Samfällighetsförening 20 april

Medlemmar i Traviata Samfällighetsförening,
Nu är det dags för årsstämma. Var vänliga att ta del av nedanstående information samt de bifogade dokumenten.

Ämnesområde: 

Sandsopning i området

Tingvalla har meddelat att de kommer att blåsa fram sanden på onsdag den 14:e och komma med sopmaskinen dagen efter, den 15:e. Sopningen kommer att ske i området och på garagedäck, men eftersom det brukar står bilar parkerade på övre plan vill inte tingvalla börja blåsa runt bilarna.
Med andra ord har jag en uppmaning till er. Vill ni att er plats ska vara ren från grus var vänliga sopa undan allt mot mitten av däcket.

/Babbis
Ä-25

Ämnesområde: 

Information om laddboxinstallation

Installationen av laddboxar på garageplatserna är nu avslutad och laddboxarna är i drift. Alla medlemmar bör ha fått information om hur ni använder och kopplar upp er till laddboxen, antingen för elbilsladdning eller för motorvärmaruttaget. Om ni inte har fått det så hör av er.

Ämnesområde: 

Elboxar kommande åtgärder

Hej, vi har under hösten 2020 haft en entreprenör på plats som inventerat elboxar som förbinder samfällighetens distribution av el till era respektive fastigheter. Inventeringen visade på att det fanns ett antal elboxar som hade behov av att bytas ut och detta arbete kommer påbörjas 2021 v17 med start måndagen den 26:e april och pågå i två veckor.

Ämnesområde: 

Debitering av elförbrukning i garagen

Nu har alla gamla eluttag och elmätare i garagen monterats ner och vi har gjort en slutavläsning av förbrukningen.
Berörda fastighetsägare kommer att få kostnaden debiterad på juli-fakturan.
Genomsnittliga kostnaden under perioden var 1,87 kr/kWh.

Vi får återkomma om hur vi ska debitera förbrukningen från laddboxarna.

Mvh / Gösta

Ämnesområde: 

Till deklarationen 2021

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2021.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 93 724 629
Traviatas skuld per 2019-12-31 5 898 999 39 591

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Revisor sökes

Föreningens valberedning har påbörjat sitt arbete inför årets stämma. Vi har fått in en del nomineringar till styrelsen men skulle behöva ytterligare förslag på revisorer. Samfällighetens revision har ett viktigt uppdrag. Revisorerna granskar såväl verksamhetens genomförande som föreningens ekonomi. Vi ställer inga krav på att man ska vara auktoriserad revisor men du bör ha ekonomiskt kompetens och en god förståelse för vad uppdraget innebär. Känner du dig kallad eller har du tips på en bra kandidat? Maila ditt förslag till valberedningens sammankallande jorgen.gothefors@gmail.com

Ämnesområde: 

Ny uppdatering laddboxinstallationen

De två radgaragen på Kärrgränd respektive Ängsullsvägen är nu klara och driftsatta. Installationsarbeten inleddes i det övre garaget på Ängsullsvägen i måndags 1 mars och beräknas vara klart i slutet av veckan eller möjligen i inledningen av nästa vecka.

Ämnesområde: 

Uppdatering laddboxinstallation

Den pågående installationen av laddboxar i garagen fortlöper enligt plan. Det innebär att det övre garaget på Kärrgränd är färdigt i morgon fredag 19 februari. NewEl har, trots kylan som har varit, inte haft några större problem med arbetet. Detta innebär att installation av laddboxar i de övre radgaragen på Kärrgränd och Ängsullsvägen påbörjas på måndag 22 februari. Ni som har platserna i radgaragen kommer i morgon att få ett separat mejl från styrelsen med detaljer vad ni måste göra innan NewEl sätter igång på måndag.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS