Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Traviata Årsstämma uppskjuten

Medlemmar i Traviata Samfällighetsförening

På grund av det rådande nationella nödläget och myndigheternas tydliga rekommendationer angående Corona ser vi oss tvungna att skjuta upp årsmötet den 21 april 2020. I dagsläget har vi inte något nytt datum utan mötet kommer att genomföras så snart förhållandena medger. I stadgarna framgår att kallelse till årsmötet ska delges medlemmarna senast två veckor i förväg och det kommer vi att hålla.

Under tiden kommer den "gamla" styrelsen att fortsätta arbetet som interimsstyrelse.

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2020

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2020.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 91 898 617
Traviatas skuld per 2019-12-31 7 399 000 49 658

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Com Hem digitalisering av tv-utbudet

Med anledning av Coronavirusets spridning har Com Hem valt att skjuta upp datumet för när de analoga sändningarna upphör till den 
8 september 2020.

Det tidigare datumet var den 26 Maj.

Ämnesområde: 

Rengöring av ventilationssystem

Medlemmar i styrelsen har fått frågor angående ett reklamblad som har delats ut till fastighetsägarna i Traviata.
Det är från Aerius Ventilation och gäller rengöring av ventilationssystem
Styrelsen har inga åsikter eller rekommendation om detta utan det är upp till varje fastighetsägare att ta ställning till erbjudandet.
Notera också att erbjudandet endast gäller Mekaniska Ventilationssystem (Fläkt på taket).

Styrelsen

Ämnesområde: 

Erbjudande om bredband från IP-only

Styrelsen vill bara informera om att erbjudandet som kommit i våra brevlådor om bredband via fiber är ett erbjudande från IP-only direkt till varje medlem och att styrelsen och samfälligheten inte är inblandade alls i detta. Det är alltså upp till varje medlem att ta ställning till erbjudandet och eventuella frågor om detta tas direkt med IP-only.

M.v.h.
/Styrelsen Traviata

Ämnesområde: 

Hjälp med att handla

Om det är någon av er medlemmar som tillhör en riskgrupp för Corona och som inte har någon som kan hjälpa er att handla mat eller hämta ut läkemedel på apoteket, hör av er till mig. Vi är nu flera familjer i samfälligheten som kan hjälpa till att handla hem det nödvändigaste vid behov. Det kanske inte behövs idag men kanske längre fram beroende på hur allt utvecklar sig. Men som sagt, bara att höra av er så ordnar vi till något.

Vänligen
/Stefan Fägersten Ä-63, 0707391818

Ämnesområde: 

Laddning av elbil i garagen - Infomötet skjuts på framtiden

Det planerade infomötet angående laddboxar i våra garage som vi annonserat skulle hållas nu i slutet i mars skjuts på framtiden. Dels fick vi inte till ett bra datum men framförallt känner vi också att rådande omständigheter med Corona-viruset gör att det blir svårt att samla många människor på en plats. Vi ber att få återkomma med nytt datum längre fram även om det just känns högst osäkert att få till något innan sommaren.

Ämnesområde: 

Årsstämma 21 april

Medlemmar i Traviata

Styrelsen vill redan nu informera om att årets årsstämma kommer att hållas den 21 april med start klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal. Kallelse kommer att delges i respektive hushålls brevlåda senast två veckor innan mötet. Hela kallelsen inklusive verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan vid samma tidpunkt.

Välkomna
Styrelsen

Ämnesområde: 

Debitering av el-förbrukning i garagen

Under Februari gjordes den årliga avläsningen av elmätarna i garagen.

För dem som har använt uttagen så kommer kostnaden att debiteras på fakturan för April.

Notera att förbrukning under 70 kWh debiteras inte utan ackumuleras till nästa års avläsning.

Genomsnittliga elpriset mellan avläsningarna var strax under 2 kr/kWh

Med vänlig hälsning / Gösta

Ämnesområde: 

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt - Ändra till digital-tv redan nu
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS