Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Traviatadag 8/10

Hej!

Lördagen den 8 oktober är det dags för höstens Traviatadag. Vi samlas som vanligt vid vita villorna 10.00 och hjälps åt att göra det som behöver göras. Om det är något extra du tycker behöver göras denna dag, och vill ha hjälp med, vänligen kontakta i förväg någon av styrelsens Traviata-ansvariga för samordning.

Ämnesområde: 

Information angående årets vatten- och oljeavräkningar- Fortsättning

Vatten

I samband med tidigare års vattenavläsning har viss del av den fasta kostnaden tagits bort pga att vi har haft vattenlekage i området. Då vi inte har vetat exakt hur stora lekage det har varit så har vi minskat den fasta kostnaden i överkant, detta för att enskilda medlemmar inte skulle drabbats av områdets lekagekostnad.
Det senaste året har inga vattenläckor upptäckts, därav har hela den fasta kostnaden lagts in i underlaget för vattenavräkningarna.

Ämnesområde: 

Information angående årets vatten- och oljeavräkningar

Vatten,

under perioden 2007-2106 var den preliminära årsavgiften för vatten 3 400:-/år.

2107-2206 sänktes den preliminära avgiften till 2 520:-/år. Samtidigt passade Stockholm vatten på att höja kostnaden per m3.

Detta innebär att samtliga medlemmar får mer att betala i årets avräkning än tidigare år.

Olja,

oljekostnaderna har ökat rejält per m3 och även varm eller kall vinter visar sig på årsavräkningarna.

I år har samtliga fastigheter som använder olja fått mindre tillbaka eller mer att betala än förra årets avräkning.

Ämnesområde: 

Protokoll efter årsstämman 2022

Medlemmar,

Bifogat finns protokoll och bilagor från årsstämman.

Hälsningar Styrelsen

Ämnesområde: 

Garagesopning tisdag den 24/5

Garagesopning tisdag den 24/5 mellan 08.00-16.00.

Tingvalla kommer hit nu på tisdag för att sopa i våra 6 stora garage på nedre plan. För att de ska kunna utföra ett så bra jobb som möjligt är det önskvärt att så få bilar som möjligt står nere i garaget.

Parkera gärna bilen på den övre platsen eller ute på gatan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ämnesområde: 

Använd ej våra parkeringar som förvaringsutrymme

Hej!
På årsstämman fick styrelsen en fråga om hur samfällighetens garage får användas, och så här är det:
Våra parkeringsgarage och garagelängor är avsedda för parkering av bilar, motorcyklar och liknande. De ska inte användas som allmänt förvaringsutrymme, t.ex. däck. Detta p.g.a. att det är ont om utrymme i våra garage och att det ökar risk för brand och stöld. Detta beslutades det om på årsstämman 2010 och det gäller fortfarande. Vänligen respektera detta och visa hänsyn till dina grannar.

Ämnesområde: 

Traviatadag 7/5

Hej!

Lördag 7/5 är det dags för vårens Traviatadag. Vi samlas som vanligt vid vita villorna 10.00 och hjälps åt att göra det som behöver göras. Om det är något extra du tycker behöver göras denna dag, och vill ha hjälp med, vänligen kontakta i förväg någon av styrelsens Traviata-ansvariga för samordning.

Glöm heller inte årsmötet nu på tisdag 26/4.

Ämnesområde: 

Kallelse årsstämma 2022 (rättelse, tisdag den 26 april)

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022
**********************************************************
Härmed kallas medlemmarna i TRAVIATA Samfällighetsförening, ägarna till fastigheterna inom kvarteret TRAVIATA, till ordinarie årsstämma

Tisdagen den 26 april klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal

Bilagor, verksamhetsberättelse och övrig information finns tillgängligt på hemsidan.
För er som önskar en utskriven fullmaktsblankett, vänligen hör av er till styrelsen så ordnar vi så ni får en i er brevlåda.

Ämnesområde: 

Årsstämma Traviata Samfällighetsförening 26 april

Snart är det dags får årsstämman. Styrelsen har beslutat att äntligen ha årsstämman igen vid Sörgårdsskolans matsal den 26:e April.

En formell inbjudan kommer snart.

Ämnesområde: 

Till deklarationen 2022

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen INK 2021

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 103 261 693
Traviatas skuld per 2021-12-31 6 382 999 42 839

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS