Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Ny uppdatering laddboxinstallationen

De två radgaragen på Kärrgränd respektive Ängsullsvägen är nu klara och driftsatta. Installationsarbeten inleddes i det övre garaget på Ängsullsvägen i måndags 1 mars och beräknas vara klart i slutet av veckan eller möjligen i inledningen av nästa vecka.

Ämnesområde: 

Uppdatering laddboxinstallation

Den pågående installationen av laddboxar i garagen fortlöper enligt plan. Det innebär att det övre garaget på Kärrgränd är färdigt i morgon fredag 19 februari. NewEl har, trots kylan som har varit, inte haft några större problem med arbetet. Detta innebär att installation av laddboxar i de övre radgaragen på Kärrgränd och Ängsullsvägen påbörjas på måndag 22 februari. Ni som har platserna i radgaragen kommer i morgon att få ett separat mejl från styrelsen med detaljer vad ni måste göra innan NewEl sätter igång på måndag.

Ämnesområde: 

Uppdaterad tidsplan för driftsättning av Fiber i området.

Denna vecka kommer område A och område B att vara driftsatta, se till att er router är påslagen och när den gröna lampan lyser så fungerar nätet.
Så fort signalerna verifieras av OpenInfra så kommer dom meddela er via e-post med information.

Område A 151-163, 127-149, 150-162, 132-148 samt 116-126
Område B 99-121, 83-97, 63-77, 82-98 samt 100-114.

Område C och D ska bli klart nästa vecka.

Förseningen beror på att man stötte på is i sina rör vid Hemköp för att Stockholmstad hade tryckt sönder dem i samband med arbete på gatubelysning.

Ämnesområde: 

Avläsning av elmätare i garagen

Avläsningen av individuella elmätarna i garagen som normalt görs i Februari kommer nu att göras i samband med installationen av laddboxar och mätarna plockas bort.
Sammanställningen kommer då inte att vara klar förrän sista garaget har påbörjats och faktureringen av förbrukningen kommer sannolikt inte komma förrän till kvartal 3.
När det gäller fakturering av elförbrukningen med laddboxar får vi återkomma med ut vi löser detta.
Mvh Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Information om laddboxinstallation

I måndags inledde NewEl installationen av laddboxar i samfälligheten. Först ut bland garagen är det nedre garaget på Kärrgränd. Arbetet har inletts utan störningar trots de lite bistra väderförhållandena och det kommer att vara klart i mitten av nästa vecka. Nästa garage i tur är mellangaraget på Kärrgränd. I god tid innan NewEl påbörjar installationen i ert garage så kommer mer information att delges er fastighetsägare om vad ni behöver göra. I korthet kan ni fortsätta använda garaget som vanligt även under arbetets gång.

Ämnesområde: 

Information om kommande installation av laddboxar

Efter beslutet vid extrastämman om installation av laddboxar i samfälligheten har styrelsen intensifierat kontakten med installatören NewEl.
Installationsarbetet kommer att inledas på måndag 25 januari i garaget nedre Kärrgränd och pågå i ca tre veckor. I samband med att installationsarbetet pågår kan garagen nyttjas som vanligt men dagtid behöver fri yta på ca 1 meter lämnas närmast väggen. NewEl kommer att sätta upp en markering för var den gränsen går. Vi återkommer med vilket garage som kommer att beröras därefter.

Ämnesområde: 

Fiberdragning i husen

Bright Networks kommer att behöva tillgång till fastigheterna som inte har beställt internet för att kunna dra fibern i hela längan. Man kommer att använda sig av befintliga kabelvägar som idag används av telefon, tv och Comhem detta finns med i föreningens servitut. Har ni frågor kontakta gärna Johannes Medlock 0709-610473.

Ämnesområde: 

Ny information angående fiberinstallation i fastigheterna.

Nu har Per på Bright Networks kommit fram till att dom kommer att kunna dra in fibern via ComHems befintliga kanaler, detta innebär att dom endast behöver gräva sig fram till en hörna på varje länga och sedan dra det invändes till alla fastigheter i längan. Vissa längor går dom via vinden och vissa via källaren. Då slipper vi grävningar på våra fram/baksidor.

Ämnesområde: 

Fiber Installation

Nu på måndagen den 11 januari startar man gräva i området för fiberdragning. Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Bright Networks som utför grävningen för hur det skall dras på respektive tomt. Upplever ni några problem ska ni ta kontakt med Per Forsberg som är operativ arbetsledare över projektet.
Per Forsberg 076-002 98 17 och mail är per.forsberg@brightnetworks.se.

Ni kan även titta på den bifogade byggritningen vart man kommer att gräva i området, det kan bli några småändringar.

Ämnesområde: 

Råttor i området

Det finns som ni säkert vet eller har sett råttor i vårt område. I dag på förmiddagen såg jag en springa på min baksida och försvinna ner under grannens förråd. När det nu blir kallare ute så är vi ibland välvilliga till att ge mat åt fåglar vilket medför att det kommer att finnas lite extra mat till råttorna på marken. Försök i det längsta att undvika att ge fåglarna mat. Se även över det som ni har i era förråd ex gräsfrön eller annat som en råtta kan tycka om.
Ser ni råttor så ta kontakt med Anticimex eller annat saneringsföretag som ni via ert försäkringsbolag kan anlita.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS